MENU

nominacja do nagrody mies arch prize 2015

nagroda im. Miesa van der Rohe jest przyznawana co dwa lata przez Komisję Europejską, Parlament Europejski oraz Fundację Miesa van der Rohe. dziś uznawana jest za jedną z najważniejszych we współczesnej architekturze.
w najnowszej edycji nominowano dwa budynku, w których projektowaliśmy oświetlenie. pierwszym budynkiem jest dom jednorodzinny Living-Garden House w Katowicach, drugim muzeum ICHOT Brama Poznania w Poznaniu.